Socialt med handarbete

Att handarbeta är en av de äldsta hantverksformerna genom tiderna. I alla årtionden har människan handarbetat på ett eller annat sätt. De vanligaste handarbetsformerna i vår moderna tid är att sticka, virka eller brodera men allt oftare ser man även vävning, tovning samt knyppling som kanske inte är så populärt bland de yngre handarbetarna. Handarbete har även blivit en social sammankomst för många ivriga handarbetare.

Att handarbeta tillsammans

Att sitta tillsammans och handarbeta är något som under de senaste 40 åren blivit allt synligare i diverse umgängeskretsar. Man träffas en speciell dag i veckan eller månaden och trevlig gemenskap och handarbete lockar många. Ibland sker träffarna hemma hos någon men träffarna kan likväl vara på ett café eller i ett föreningsutrymme. Förr var det kanske något som intresserade medelålderskvinnor och åldringar men nuförtiden har, det vi kallar för syförening, blivit väldigt populärt även bland hemmamammor och yngre vuxna. Att sitta i allsköns ro och diskutera om allt mellan himmel och jord, uppskattas allt mer i denna stressade värld.

Mest handarbetande kvinnor

Oftast är det kanske kvinnor som deltar i dessa symöten men på senaste tiden har även kunniga män synats allt mer. Fast det verkligen inte är ett måste att till exempel kunna sticka eller virka, verkar det som om steget är betydligt större för intresserade män. Under handarbetsträffarna brukar man även dricka kaffe eller te tillsammans och dessa stunder kan verkligen bli veckans höjdpunkt. Man pratar om hemmet, resor och kanske hur man vid en renovering enklast kan anlita målare stockholm.

galanight